Home Burgerlijk Industrieel Tarieven Contact
 
  Contact
Kantoor Gent
Krevelstraat 21b bus 401
9000 Gent
Ligging

Kantoor Oostende
Druivenlaan 3
8400 Oostende
Ligging

GSM: 0475/64.72.63
Kantoor Brugge
Vaartstraat 10
8000 Brugge
Ligging

Kantoor Aalst
Gentsesteenweg 8B
9300 Aalst
Ligging

info@uilenspiegel-detectives.be
 

Burgerlijk

Zit u met een ernstig privé of familiaal probleem? Wilt u er het fijne van weten?

De Wet van 19 juli 1991 reglementeert het beroep van privé-detective. Als burger kunt u ons, binnen de grenzen van de wet, een groot aantal onderzoeken laten doen. Dit kan gaan om burgerlijke zaken, maar ook om zaken in de strafrechterlijke sfeer, die geen prioriteit zijn voor politie of parket.  De juiste informatie, het vereiste bewijsmateriaal, kan evenwel sterk bepalend zijn voor de toekomst van u of uw gezin. Denk hierbij aan:
 • aantonen samenwonen met nieuwe partner na scheiding, dit in verband met het stopzetten betalen allimentatie,
 • voorhuwelijksonderzoek,
 • vaststelling van ontrouw,
 • vaststelling overspel met gerechtsdeurwaarder,
 • onderzoek afpersing kinderen,
 • nagaan tijdsgebruik partner, kinderen (druggebruik),
 • vaststelling verblijfsplaats,
 • vaststellen diefstal, vandalisme,
 • onderzoek stalking,
 • controle bij bezoekrecht kinderen,
 • nagaan kredietwaardigheid schuldenaars,
 • opsporen van personen en voorwerpen,
 • informatie over personen,
 • schaduwen, maken van fotos,
 • etc.

Indien u, als particulier, nood heeft aan advies of onderzoek, neem dan persoonlijk contact op met ons kantoor voor een verkennend gesprek.

Wat gebeurt er vervolgens? We maken een schriftelijke overeenkomst met u op en noteren alle nodige inlichtingen. We bespreken de zaak grondig met u en starten het onderzoek. We stellen alles in het werk om het onderzoek snel, effciënt, discreet en aan een correcte prijs uit te voeren.  Hoe lang het onderzoek duurt is afhankelijk van een aantal factoren. Aan het eind krijgt u:

 • een gedetailleerd eindverslag,
 • overtuigingsstukken (foto's, video, ...),
 • een kosten- en bezoldigingsberekening.
We bespreken het verslag samen met u, en adviseren welke gevolgen u eraan kunt geven.

  Home | Burgerlijk | Industrieel | Tarieven | Contact Proximedia